Reportare

Menü

Kategoriler

Arama

Sinan: Rusya’nın varlığı, son yaşanan kriz orada nasıl yansıdı?
Hediye Levent: Yönetimin kontrolü altında yaşayan yaklaşık 17 milyon insan var. Bu insanlar yönetimin bakış açısına paralel bakıyorlar.
Sinan: 17 milyon mu? Suriye nüfusu bildiğim kadarıyla zaten 23 milyondu? O halde nüfusun ezici çoğunluğu hala Suriye içerisinde?
Hediye Levent:  Tabii! Ülke dışına çıkan, kamplara gidenlerin sayısına baktığımız zaman… Türkiye’de kaç milyon insan var?
Sinan: 2- 2 buçuk milyon civarında olduğu söyleniyor.
Hediye Levent: İşte, 8-10 milyon civarında nüfus var dışarıda en fazla. Bu insanların bir kısmı ev, iş hatta ailenin bir kısmı dahil birçok şeyini kaybetmiş insanlar, bir kısmı da burada iş güç olmadığı için, ekonomik sıkıntı olduğu için çalışmaya gitti. Bunlar pasaportla gidiyorlar ayrıca. Resmi yollarla çıkıyorlar yani ülkeden.

Sinan: Rusya meselesine dönersek?
Hediye Levent: Rusya büyük güç en nihayetinde! Hem askeri, hem siyasi açıdan savaşın seyrini Suriye lehine değiştirecek bir güç olduğu için insanlar oldukça olumlu bakıyorlar Rusya’nın sürece dahil olmasına. İkincisi öyle ya da böyle zaman içinde laçkalaşsa da, ciddi bir seküler damar var Suriye içinde. Rusya ile Suriye eski müttefik. O yüzden Rusya aslında “eski dost” Suriye için. İnsanlar büyük tepki göstermiyor o yüzden.
Sinan: Suriye’nin kurtuluşu açısından bir çare olarak mı görüyorlar Rusya’yı? 
Hediye Levent: Ya çare olarak değil aslında. Yani “aman aman biz öldük bittik, gel kurtar bizi” şeklinde bir hava yok. Sonuçta Suriye’deki savaş bir vekalet savaşı ve buradaki insanlar, bu savaşın en tepede, tek kutuplu dünyadan çift kutuplu dünyaya geçiş sancıları, güçler arası bir savaşın yaşandığı bir saha olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla Rusya’yı da ilgilendiren bir savaş bu insanların gözünde. Rusya’nın da zaten burada yani Suriye ve bölgede çok ciddi çıkarı söz konusu… Geldi füze sistemini falan da koydu mesela. Doğu Akdeniz’de de ciddi etki alanı oluşturdu. Çok daha etkili şekilde Ortadoğu’ya girdi.
Sinan:  Suriyeliler açısından Rusya yabancı güç olarak algılamıyor mu?
Hediye Levent: Önemli bir kısmı tarafından algılanmıyor. Orada ilginç bir refleks var insanlarda. Rusya’nın genel olarak Suriye’yle çok derin bir müttefik olduğunu biliyor insanlar. Diğer yandan, buradaki askeri varlığını ne kadar pekiştirirse pekiştirsin, Rusya’nın Suriye’nin içişlerine müdahale etmeyeceğine dair bir algı da var. Rusya geldi, buraya müdahil oldu, işgal etti gibi genel bir algı yok yani burada. Ancak Rusya dahil Suriye içinde yabancı ülke askeri görmekten hazzetmeyen epeyce de insan var. Diğer taraftan yönetim karşıtı kesimin Rusya dahil yönetime destek veren ülkelere bakışı açık zaten.
Sinan: Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi nasıl yansıdı peki?
Hediye Levent: Valla burada hâlâ flaş haberdi bu! Sürekli canlı yayın yaptılar. Bu olayın sonuçta Rusya’nın da, Suriye’nin de elini güçlendirecek bir sürece kapı araladığını düşünüyorlar. Rusya’nın ve Suriye’nin lehine bir olay olarak görüyorlar yani. Kaldı ki, son birkaç günlük gelişmeler bunu doğruluyor. Rusya’nın uzun vadede tam tekmil, füze sistemini falan kurarak Suriye’ye girmesine kapı açtı o uçak düşürme olayı.