Halil Duranay

Yeni Haber Üretim Aygıtları ve Medyada Kanaatleşme...

İçinde yaşadığımız dönemde medya ve iletişim üzerindeki şüphesiz en derin etki enformasyon çağının yükselişi ve bunda pay sahibi olan internet.  Enformasyonun artışı, bir bağlamda...

Büyücünün Sinematografı: Nazilerin Hareket İmgesi

Tanıl Bora, Bloch üzerine bir konuşmasında Bloch'tan basit ama keskin bir tespit aktarıyordu. Bloch'a göre komünistler hep hakikatten gerçekten söz ediyorlardı, gerçek ve doğru...

Çalınan Kafatası Ya da İnsan-Merkezli Dünyanın İflasından...

2015 Temmuz ayında kimliği belirsiz kişilerce F.W. Murnau’nun kafatası mezarından çalındı. Murnau’nun korku sinemasının babası olması, ilk etapta bir grup fanatik tarafından çalınan kafatasının...

‘Sanı’dan ‘Oluş’a: Hangi Aydın, Hangi Entelektüel?

Baker, Durkheim'a atıfta bulunarak toplum ve birey arasındaki bir eşikten bahseder; bireyin kendini bitmiş (belki de tükenmiş ya da sonlandırılmış) hissettiği noktadan itibaren toplumun...

Modernizmin Şafağında Teoloji ile Antropolojinin Takası

Bilge Karasu, D. H. Lawrence’ın Ölen Adam kitabının Türkçe çevirisine yazdığı önsözde, antik dönemdeki bereket tanrılarının mevsimlerin değişiminin bir alegorisi olarak, ölüp sonra yeniden...

Americano, Spaghetti Western & Beyaz Adam Mitinin...

Dışavurumcu Sinema, ilk dünya savaşının tüm travmatik izlerini ve savaş sonrası derin kaygıya gömülmüş savaş mağlubu Almanya’nın içine girdiği sosyo-ekonomik çöküşü anlamak için bize...

“Galaksi Çağı Benim Ölümsüzlük Çağımdır”

Yeşilçam Bilimkurgu Sineması İçin İnce Bir Giriş Cüneyt Arkın’ın bir röportajı sırasında söylediği kritik bir cümle vardı; “Aydını, yazarı, çizeri Türk sinemasına düşmandı, siyasetçi dahi....

Şeytanın Oğlu Isidore

Hasıraltı Bir Mektuptan Hareketle İktidar İlişkileri Üzerine Bir Monografi “... bir gün annem, donuk gözlerle bakarak, bana şöyle demişti. Yatağında yatarken, kırlarda köpek havlamaları duyarsan...

Muhterem On Papazın Vasıfsız Başına; Konuşan Köpek...

Leibniz’in Bir Mektubu Üzerine Leibniz, 1706'da Paris Bilimler Akademisi'ne (L'Académie des Sciences de Paris) bir mektup gönderir. Mektup konuşan bir köpek vakasıyla ilgilidir. Meselenin o...