Demans… Bir var oluş mücadelesi!

0
409
Gültan Turan ve Esin Uslu’nun hazırlayıp sunduğu Unutma Beni!!! programının 30 Mart 2023 yayını.

Gültan Turan ve Esin Uslu’nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Zülküf Önal ile Demans… Bir var oluş mücadelesi! üzerine konuşuyorlar.

Demans teşhisi, gelecekte olabileceklerin düşüncesini beraberinde getirir. Kişinin olduğu insan olmaya artık veda etmesi mi gerekecek? Potansiyeller, olasılıklar bitecek mi? Bu sorular tekrarlanırken, demansın kişinin benlik duygusunu kırma, darmadağın etme ve değiştirme gücünü fark etmek başlı başına tehdit edici bir duygudur.

Demansla yaşayanların, kendi durumlarına dair anlatılarında tutarlı bir özellik dikkat çeker. Bu hem tanıdık hem de yabancı ve tanınmayan bir dünyada kaybolma veya yaşama hissidir. Kendine özgü fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal koşullarıyla bağ kurabilen bütüncül bir yaklaşımın önü daha açık. Kişinin hastalığa rağmen bir “yaşamı” vardır ve biz onun yaşamında anlam bulmasına yardımcı olabiliriz. Yolumuzu bu konuda yapılan ve bunun mümkün olduğunu kanıtlayan bilimsel yayınlar aydınlatıyor. Demans yüzünden meydana gelen değişiklikler hakkında konuşmak, hatta düşünmek çoğu zaman kelimelere dökülemeyecek kadar korkutucu olabilir. Dolayısıyla daha teşhisin ilk aşamasında verilecek desteğin niteliği ve niceliği hastalığın seyrini belirlemede önemli bir etkendir. Bu destek doğru bir şekilde verilirse hem hastanın hem de bakım verenin hayatında olumlu anlamda büyük bir fark yaratabilir.

Bu yüzden biz de programımızda değerli hocamız Prof. Dr. Zülküf Önal ile demans üzerine konuşarak; erken uyarıları, korunma yollarını ve tedavi olanaklarını paylaşarak demansa rağmen demansla yaşamayı öğreneceğiz.

#reportare #beniunutma #demans #gültanturan #esinuslu #dayanışma #ZülküfÖnal #alzheimer