Yayın İlkeleri

Amaç

 • REPORTARE, dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyal, çevresel, ekonomik ve siyasal olayları analiz eden, bu alanlarda farklı görüşlere sahip programcı ve konukları ile yaşanan sorunlara yapıcı çözümler sunmayı amaçlayan tam bağımsız bir ortak yayın inisiyatifidir.
  Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

 • REPORTARE yayın içerikleri evrensel insan hakları ile çelişemez.
 • Her türlü özellik, yönelim ve tercihlerinden dolayı kişiler ayrıştırılamaz, ötekileştirilemez, aşağılanmaz.
 • Belirli bir kişi veya grubun üstünlüğü alenen ya da örtülü biçimde savunulamaz, belirli bir kişi veya grubu topyekûn hedef gösteren yayın içeriklerine yer verilmez.
 • Belirli kişiler, topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifleri ile siyasal oluşum ve partiler mesnetsiz olarak suçlanamaz ve hedef gösterilemez.
 • Kişi ve kuruluşların yasal yanıt hakkının doğmasına neden olacak şekilde, belirli bir kişi ya da kuruluş hedef alınamaz, kişilik haklarına saldırılamaz, suçlama veya aşağılama niteliğinde içeriklere yer verilemez.
 • Türkiye’nin cari basın kanunu ile uyumlu olmayan, cari kanunlara göre suç unsuru olarak kabul edilen içerikler ve yorumlara yer verilemez.
 • Yayın platformları arasında yer alan YouTube platformunun yayın ilkeleri ile çelişen, şiddet içeren içerikler yayınlanmaz. Yayınlarda sağlığa zararlı maddelerin tüketimi özendirilmez, bağımlılığa yol açacak madde ve ürünler aleni biçimde kullanılamaz.
 • Yayınlarda telif hakları ile korunmakta olan görsel ve işitsel içeriklere yer verilemez. Alenen kullanımı kısıtlanmamış olan içeriklerin üreticisi kişi ve kuruluşların referans olarak belirtilmesine dikkat edilir.

Yapılanma ve Sorumluluk

 • REPORTARE, tüzel bir yayıncılık kişiliğine sahip değildir. Bu hali ile, tüm programcı ve konukları için, başta sosyal medya kanalları olmak üzere, medya aracılığı ile tanıtım ve teknik yayın desteği sunan organize bir platformdur.
 • REPORTARE’nin bu yapılanması nedeni ile, programcı ve konuklarının, tüm içeriksel sorumluluğu kendilerine aittir. Tüzel kişilik olmaması nedeni ile her türlü yasal sorumluluk, yayınları yapanlara aittir.