Gresi Sanje

Sosyal sürdürülebilirlik ve dahil ettiklerimiz…

Bir yandan ekonomik bir yandan da sosyal olarak hem ülkece hem dünyaca zor günlerden geçiyoruz. İşin sağlık boyutu ile beraber ekonomik yönü de hayatımızı...

Kolektif Bilinç, Kültür ve İlerleme

İlk olarak Emile Durkheim tarafından kullanılan kolektif bilinç kavramı, günümüzde geleneksel olarak tüm evrenin bilgi birikiminin tamamını ifade eder. İnsanlığın kolektif bilincini, binlerce yıldır birikmiş bilginin...