Ankara Valiliği Dünya Kadın Yürüyüşü ve Konserini Yasakladı

0
216

Ankara Valiliği, 64 ülkeden gelen kadınların katılımıyla Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü’nün pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan feminist yürüyüşü ve konserini yasakladı.

Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı kapsamında 8 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan yapılması planlanan yürüyüş ve Anıtpark konserleri son anda Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Beş kıtadan 64 ülkeden gelen 130 kadının da katılacağı Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı yarın Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış töreniyle saat 10.00’da başlayacak.

Düzenleme kurulu: Engellemelere rağmen kutlanacak

“Uluslararası feminist hareket olarak DKY’nin 25 yıllık tarihi”, “Bir alternatif olarak feminist ekonomi”, “yaşam ve sermaye” oturumları planlandığı gibi yapılacak.

Dünya Kadın Yürüyüşü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bütün engellemelere rağmen Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yıl dönümünü 8 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve Jehan Barbur konserleriyle kutlanacak” denildi.

Valilik: Uygun görülmemiştir

Ankara Valiliği’nin yasak kararı ise şöyle:

“İlayda Doğa Karaman başkanlığında oluşturulan (7) kişilik düzenleme kurulu organizesinde, 08 Ekim 2023 Pazar günü 15.30-22.00 saatleri arasında ‘Dünya Kadın Yürüyüşü’nün 25’inci yıl dönümü kutlaması’ etkinlikleri kapsamında, Çankaya ilçesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan Özel Magnet Hastanesi önünde toplanılarak Anıt Toplantı Gösteri Yürüyüşü alanına kadar yürüyüş yapılacağı ve Anıt Park’ta açık hava toplantısı düzenlenmek istenildiği bildirilmiştir.

“Söz konusu etkinliğin açık alanda düzenlenmesi; 2911 Sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince uygun görülmemiştir.

“Ancak, etkinliğin kapalı alanda düzenlenmesine yönelik valiliğimize yeni bildirimde bulunulması halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır.”

Valilik hangi kanuna dayanarak yasakladı?

2911 Sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi şöyle diyor:

“Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.”

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun (A) fıkrası şöyle diyor:

“Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

(C) fıkrası ise şöyle: “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik (ilgili) emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.”